№638
Нотариус
Славко Попов
Обадете ни се: 032/26 26 77

Образци документи

Текстът на пълномощното, декларацията, договора и други зависи както от вашата воля, така и от законовите изисквания. По- долу прилагаме примерни бланки на документи, които след като попълните, могат да бъдат нотариално заверени.


ПРИМЕРНИ ПЪЛНОМОЩНИ

  • Пълномощно за банка
   Моля, обърнете внимание, че всяка банка в България си създава свои вътрешни правила и свои бланки, със свои изисквания, които не са според закона, а за улеснение на работещите в банката.
   Затова е добре преди да заверите пълномощно за банка, да поискате от офиса на банката, който обслужва вашата банкова сметка, да ви дадат текст на пълномощно, които ги удовлетворява.
  • Пълномощно за получаване на пенсия
  • Пълномощно за вадене на документ
  • Пълномощно за пред всякакви институции

ПРИМЕРНИ ДЕКЛАРАЦИИ

  • Декларация за преводач
  • Съгласие за пътуване на дете в чужбина

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ МПС

  • Договор за продажба на МПС
   Моля, не забравяйте, че неразделна част от договора са и декларацииите по чл.264, ал.2, ДОПК и по чл.25, ЗННД.
  • Пълномощно за продажба на МПС
   Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са и декларацииите по чл.264, ал.2, ДОПК и по чл.25, ЗННД
  • Декларация по по чл.264, ал.2, ДОПК(за разпореждане с МПС)
  • Пълномощно за управление на МПС
  • Пълномощно за закупуване на МПС

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  • Пълномощно за продажба на имот
   Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са декларациите по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД
  • Пълномощно за покупка на имот
   Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното e декларацията по чл.25, ЗННД
  • Пълномощно за закупуване на имот с кредит от банка
   Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са декларациите по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД
  • Пълномощно за учредяване на договорна ипотека
   Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са декларациите по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД
  • Декларация по чл.264, ал.1, ДОПК(за разпореждане с недвижим имот)
  • Декларация по чл.25 от ЗННД
  • Декларация – съгласие по чл.26 от СК
  • Декларация за отказ от право на ползване

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТ

  • Необходими документи за продажба на апартамент в строеж
  • Необходими документи за продажба на наследствен апартамент
  • Необходими документи за продажба на къща и място
  • Необходими документи за продажба на апартамент
  • Необходими документи за продажба на земеделска земя